Ništa lično

Sedmični dijaloški serijal u kojem ugošćavamo neke od najistaknutijih bosanskohercegovačkih proferosa, sportista, naučnika, predstavnika javnog i kulturnog života, menadžera, biznismena, predstavnika raznih udruženja, glumaca, medija, ali i drugih. Cilj nam je detaljnije upoznavanje sa biografijom ovih ličnosti, i njihov put ka vlastitoj aktualizaciji i razvoju u ličnost kakva su danas. Serijal karakteriziraju nadasve korisni savjeti ka ličnom usavršavanju, stasavanju u korisnu jedinku, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Ono što bi se moglo nazvati poukom ovog serijala jeste da uprkos pojednimim izazovima nije teško, ukoliko se želi, raditi na vlastitom napretku i bivanju na korist društvu i sebi. Serijal je namijenjen za populaciju raznih životnih dobi, proferisonalnih poziva, i statusa. Emisija traje 60 minuta, a termin u kojem se emituje je ponedjeljkom od 20:30 časova. Reprizu možete pogledati utorkom od 13:00 časova.

Scroll to top