Rezime

Dijaloški serijal u kojem nastojima rezimirati biografiju uglednih profesora, imama, istaknutih hatiba, političkih predstavnika i drugih uglednih ličnosti, koji su u trećoj životnoj dobi i čija biografija i naučni doprinos uveliko imaju utjecaja i značaja za živote i zajednicu Bošnjaka. Cilj serijala je postojanje videa u prvom licu ovih osoba, koje su svojim djelovanjem i radom bili dio različitih izazova i sistema, ali uprkos tome dostojanstveno i marljivo radili na usavršavanju sebe, promociji dobra i jačanju vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta. Pouka bi bila mlađim gledaocima da ustraju na izgradnji sebe, promociji dobra i naučnog i kulturnog usavršavanja. Emisija koja traje 60 minuta možete pratiti nedjeljom od 20:30 časova, a reprizni termin možete pratiti ponedjeljkom od 13:00 časova.

Scroll to top