Ove sedmice gledajte...

Postani član kluba prijatelja Televizije 5!

Savjet

Serijal je fokusiran na obradu islamskih tema koje se tiču svakodnevnog života. Serijalom nastojimo dati olakšice po pitanju islamskog vjerovanja, tefsira, rekaika, muamelata, ahldaka, ali i izazova koji se mogu naći pred pojedincom i zajednicom u savremenom svijetu.

 

Ništa lično

Sedmični dijaloški serijal u kojem ugošćavamo neke od najistaknutijih bosanskohercegovačkih proferosa, sportista, naučnika, predstavnika javnog i kulturnog života, menadžera, biznismena, predstavnika raznih udruženja, glumaca, medija, ali i drugih. 

Rezime

Dijaloški serijal u kojem nastojima rezimirati biografiju uglednih profesora, imama, istaknutih hatiba, političkih predstavnika i drugih uglednih ličnosti, koji su u trećoj životnoj dobi i čija biografija i naučni doprinos uveliko imaju utjecaja i značaja za živote i zajednicu Bošnjaka. 

Misija i vizija Televizije 5

Promocija univerzalnih, moralnih i kulturnih vrijednosti s ciljem prevencije i suzbijanja društvenih devijacija i poroka.

+387 33 838 719

info@televizija5.ba

Adija Mulabegovića bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Pratite nas

putem sljedećih operatera

Scroll to top